Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 6/2021: Podpora obcí v národních parcích

2.9.2021
Příjem žádostí: 15.10.2021 - 31.1.2022 Alokace: 200 000 000  Kč
Výzva je určena na zlepšení životního prostředí, zkvalitnění života občanů a podporu udržitelného rozvoje v obcích na území národních parků. Dotaci je možné čerpat i na spolufinancování velkých projektů podpořených z jiných evropských programů a nově i na projektovou přípravu chystaných projektů.

!!! Upozorňujeme na nový způsob ověření uživatele v prostředí AIS SFŽP ČR. Podrobný návod pro zřízení a aktivaci účtu naleznete na stránce Jak podat žádost >

Na co můžete dotaci získat

 • 5.5.A – Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí
 • 5.5.C – Podpora rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy
 • 5.5.D – Podpora informačních center orientovaných na národní parky
 • 5.5.E – Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí
 • 5.5.F – Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond)

Kdo může žádat

 • právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí
 • obce
 • správy národních parků a nestátní neziskové organizace se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
 • subjekty, které jsou oprávněnými příjemci v souladu s pravidly dotace v rámci programů kofinancovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO a Modernizační fond).

Výše příspěvku

Výše podpory na jeden projekt: 50 000 – 4 000 000 Kč

(max. 85 % z celkových způsobilých výdajů, u aktivity 5.5.F max. 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Podporovaná aktivita Mnimální výše podpory na jeden projekt Maximální výše podpory na jeden projekt
5.5.A Infrastruktura a vybavenost obcí 100 tis. Kč 4 mil. Kč
5.5.C Zpracování rozvojových dokumentů, studií a projektové přípravy 50 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky 100 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.E Programy vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí 100 tis. Kč 1 mil. Kč
5.5.F Kofinancování projektů financovaných z EU prostředků (OPŽP, NPO, Modernizační fond) dle dotačního titulu
dle dotačního titulu

Maximální výše podpory poskytnutá jednomu žadateli: 5 mil. Kč.

Termíny

 • zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2021, 10:00
 • ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2022, 14:00, nebo do vyčerpání alokace
 • ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 3. 2025, u projektů kofinancovaných z prostředků EU do termínu dané výzvy

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

200 mil. Kč

Kontakty

 • Call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
 • Kontaktní osoby pro výzvu

Dokumenty ke stažení