Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Pro Dešťovku od 12. října do Nové zelené úsporám

Pro Dešťovku od 12. října do Nové zelené úsporám

27.09.2021
Oblíbený dotační program na podporu efektivnějšího hospodaření s dešťovou a odpadní vodou se od úterý 12. října přesouvá pod program Nová zelená úsporám. Příjem žádostí na webu www.dotacedestovka.cz skončí 11. října ve 24:00 a již následující den v 10 hodin se znovu otevře přes web Nová zelená úsporám a elektronický systém AIS SFŽP ČR.
  • Příjem žádostí na Dešťovku do 11. října 2021 (24:00) ZDE (od 12. října zůstane web přístupný pro správu podané žádosti)
  • Příjem žádostí na Dešťovku od 12. října 2021 (10:00) ZDE

Stejně jako v samostatném programu pokryje program Nová zelená úsporám žadatelům až polovinu výdajů na pořízení a instalaci nádrže na zachycení srážkové či odpadní vody. Domácnosti v rodinném domě tak mohou podle zvolené varianty a objemu nádrže získat až na 105 tisíc korun, u bytových domů se dotace podle objemu a počtu bytových jednotek dotace šplhá i na miliony korun.

Podporovány jsou 4 typy systémů – dva systémy na dešťovou vodu podle jejího využití buď jen k zalévání zahrady (Zálivka), nebo současně i k splachování v domě (Zálivka + WC), a dva systémy na vyčištěnou odpadní vodu, a to s jednou nádrží (Šedá voda) či s dvěma nádržemi s možnou kombinací s dešťovou vodou (Šedá voda +). Žádat o dotaci mohou podat opět majitelé obytných domů z celé republiky, a to i u rekreačních objektů sloužících k trvalému bydlení.

„Největší výhodou začlenění Dešťovky pod program Nová zelená úsporám je pro žadatele to, že budou moci při stavbě či rekonstrukci rovnou zkombinovat Dešťovku s dalšími úspornými kroky – tedy spojit zabudování nádrže na dešťovou či odpadní vodu se zateplením, výměnou kotle či s instalací fotovoltaiky – a souhrnně požádat o peníze přes jednu žádost z jednoho programu. Úspora bude vyšší a vyřízení dotace se jim výrazně zjednoduší a urychlí,“ zdůrazňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Ale samozřejmě budou moci požádat o příspěvek také pouze na Dešťovku jako u samostatného programu,“ doplňuje.

Bližší podmínky podpory v oblasti hospodaření s dešťovou a odpadní vodou z programu Nová zelená úsporám (oblast podpory D – Dešťovka) platné pro příjem žádostí od 12. října naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory – rodinné domy / bytové domy na této stránce.

Dotační program Dešťovka vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na jaře roku 2017 s cílem motivovat majitele obytných budov k úspoře pitné vody a snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Ve dvou dotačních výzvách již podpořilo přes 8 tisíc žádostí částkou přesahující 311 milionů korun.

 

Tabulka – Výše podpory z programu Nová zelená úsporám v oblasti podpory D – Dešťovka

 
Opatření Popis Rodinné domy
Výše podpory (Kč)
Bytové domy
Výše podpory (Kč)
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku 20 000 + 3 500 * x
55 000 Kč
30 000 + 3 500 * x
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku 30 000 + 3 500 * x
65 000 Kč
50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady 60 000 Kč 70 000 + 3 500 * b
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 70 000 + 3 500 * x
105 000 Kč
90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů
b = počet napojených bytových jednotek do systému