Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Termín ukončení financování v roce 2021

Termín ukončení financování v roce 2021

02.11.2021
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR podávat Žádosti o platbu / Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30. listopadu 2021. Po tomto termínu již nelze proplacení podpory garantovat.

Uvedený termín – 30. listopad 2021 – je doporučující pro příjemce podpory v programech:

  • Národní program Životní prostředí (NPŽP),
  • Norské fondy (NF),
  • Inovativní finanční nástroje (IFN),
  • Modernizačního fondu (ModFond)

Dále upozorňujeme, že prostředky nad rámec smluvního závazku roku 2021 budou vyplaceny jen tehdy, pokud to umožní výdajový limit SFŽP ČR. V opačném případě budou prostředky vyplaceny až v následujícím roce.

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o platbu / Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory vč. příslušného podílu vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně finančnímu manažerovi projektu.