Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Tip pro žadatele: Nepřepisujte z katalogů výrobců vozidel, vyhnete se korekci dotace

Tip pro žadatele: Nepřepisujte z katalogů výrobců vozidel, vyhnete se korekci dotace

08.04.2019
Upozorňujeme žadatele o dotaci z NPŽP, že při přepisování technické specifikace vozidel z katalogových listů konkrétních výrobců se dopouštějí značkové specifikace. Za tu lze uložit korekci dotace do výše 25 procent.

V poslední době se opakovaně setkáváme s pochybením žadatelů o dotaci při zadávání veřejné zakázky na dodávku vozidel. Konkrétně zadavatelé chybují při stanovení technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky, a to tím, že přebírají technickou specifikaci vozidel z katalogových listů konkrétních výrobců vozidel. Příkladem může být uvedení požadavku na minimální určitou stoupavost vozidla, případně požadovanou hmotnost baterie, ačkoli dané požadavky nejsou odůvodněny předmětem veřejné zakázky. Tím se dopouští značkové specifikace a z účasti v zadávacím řízení vyloučí jiné výrobce, kteří by byli rovněž schopni předmět veřejné zakázky objektivně plnit, nicméně nenaplňují dané konkrétní technické parametry.

Za takový postup zadavatelů ukládáme finanční opravu až do výše 25 procent z celkové možné částky dotace použité na financování veřejné zakázky. Neboť jednání, kterým se určitým výrobcům bezdůvodně přímo (např. uvedením referenčního standardu konkrétního typu vozidla) nebo nepřímo (prostřednictvím technických podmínek, které splňuje pouze konkrétní typ vozidla) zaručuje konkurenční výhoda, nebo kterým se vytváří bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, je v rozporu se základními zásadami zákona o zadávání veřejných zakázek (ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona).

Závěrem upozorňujeme, že výše uvedené platí rovněž při zadávání zakázek nespadajících do režimu zákona, např. zakázek malého rozsahu.