Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Olšovec: Obnova zeleně

Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 614 457 Kč. Na dvou plochách v obci byla provedena částečná obnova zeleně. Byly ošetřeny stávající dřeviny a vysazeny dřeviny nové. Byl tak založen ovocný sad a alej podél pěší komunikace.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí v sídlech
Podoblast podpory 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory obec Olšovec
Celkové způsobilé výdaje 768 072 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 614 457 Kč