Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Roudno: Obnova zeleně

Obec se rozhodla nechat upravit šest menších ploch zeleně. Byly vysazeny nové dřeviny a trvalky, byl založen trávník a instalován mobiliář.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí v sídlech
Podoblast podpory 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Kraj Moravskoslezský
Příjemce podpory obec Roudno
Celkové způsobilé výdaje 1 493 704 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 1 194 963 Kč