Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Merklín: Zakládání ploch zeleně

V obci nechali upravit veřejné prostranství. Součástí úprav bylo vysazení nových stromů, keřů a trvalek.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast podpory 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Kraj Karlovarský
Příjemce podpory obec Merklín
Celkové způsobilé výdaje 180 354 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 144 283 Kč