Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Praha 19: Elektromobil pro údržbu zeleně

Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 600 000 Kč. Předmětem projektu bylo pořízení jednoho elektromobilu pro městskou část Praha 19. Nově pořízené vozidlo slouží pracovníkům městské části při údržbě veřejné zeleně, při údržbě mobiliáře a jako transportní vozidlo pro menší náklad.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast podpory 5.2 - Udržitelná městská doprava a mobilita
Kraj hl. m. Praha
Příjemce podpory městská část Praha 19
Celkové způsobilé výdaje 1 370 894 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 600 000 Kč