Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Mírov: Domovní čistírny vod

Dotace ze SFŽP ČR činila 400 000 Kč. Předmětem podpory byla prevence a omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace domovních čistíren odpadních vod v obci Mírov, místní části Míroveček. Celkem byly realizovány čtyři domovní čistírny.
Prioritní oblast 1 – Voda
Podoblast podpory 1.3 - Čistota povrchových i podzemních vod
Kraj Olomoucký
Příjemce podpory obec Mírov
Celkové způsobilé výdaje 510 944 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 400 000 Kč