Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Hybrálec: Zlepšení zeleně

Dotace dosáhla výše 459 724 Kč. Předmětem projektu je obnova dvou ploch veřejné zeleně v obci Hybrálec formou navrhovaných opatření přírodě blízkého charakteru, které spočívají v realizaci výsadeb dřevin a trvalek původních druhů a v založení propustných mlatových cest a stanovišť pro volně žijící živočichy. Plochy budou doplněny novým mobiliářem.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast podpory 5.4 – Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích
Kraj Vysočina
Příjemce podpory obec Hybrálec
Celkové způsobilé výdaje 574 656
Dotace ze SFŽP ČR 459 724 Kč