Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Světnov: Nový zdroj vody

Dotace ze SFŽP ČR činila 376 553 Kč. Předmětem projektu bylo vybudování jednoho průzkumného hydrogeologického vrtu. Průzkumnými pracemi byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní systém obce. Realizací projektu došlo k zajištění nového zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Prioritní oblast 1 - Voda
Podoblast podpory 1.6 – Zdroje vody
Kraj Vysočina
Příjemce podpory obec Světnov
Celkové způsobilé výdaje 470 691
Dotace ze SFŽP ČR 376 553 Kč