Právě se nacházíte: NPŽP > Úspěšné projekty > Detail projektu

Svatoslav: Výsadba zeleně

Dotace ze SFŽP ČR činila 231 817 Kč. Podél nové zástavby byly na okraji obce vysazeny dřeviny. Současně byl zřízen centrální parčík s krajinářskou úpravou, výsadbou stromů a keřů a byl instalován mobiliář. Celkově tak nové domy lépe zapadnou do místní krajiny, zlepší se mikroklima lokality a rozšíří se možnosti úkrytů volně žijících živočichů.
Prioritní oblast 5 – Životní prostředí v sídlech
Podoblast podpory 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech
Kraj Vysočina
Příjemce podpory obec Svatoslav
Celkové způsobilé výdaje 289 771 Kč
Dotace ze SFŽP ČR 231 817 Kč