Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy

Voda pro všechny: Chyťte si dešťovku i vy

Dešťová voda nemusí končit jen v kanalizaci. Foto: archiv SFŽP ČR
22.03.2019
Světový den vody, který připadá na dvaadvacátý březen, má pro letošní rok motto „Voda pro všechny“. Státní fond životního prostředí ČR pomáhá, aby voda byla dostupná člověku i přírodě.

Podporujeme opatření na zachytávání a využívání dešťové vody, a to jak pro domácnosti, tak pro obce. Voda, která padá z nebe, je bez výjimky pro všechny. Díky dotacím, které rozdělujeme, je snazší vodu zadržet a efektivně ji využít. Tím se dostane k více lidem a přinese spoustu užitku.

Jak využít dotace popisujeme na konkrétních, již hotových projektech v aktuálním vydání časopisu Priorita. Ten je zdarma a pro všechny. Najdete v něm úspěšné příklady hospodaření s dešťovou vodou, širší pohled na tuto problematiku i rozhovor s odborníkem.

Další informace o Dešťovce pro domácnosti najdete na webu www.dotacedestovka.cz, stránka je především pro žadatele z řad majitelů rodinný domů. Dozvíte se zde řadu důležitých informací, například, že chytat dešťovou vodu do podzemní nádrže na zalévání zahrady mohou domácnosti z celého Česka a navíc s dotací až 55 tisíc korun. Pro obce a další žadatele je připravena tzv. velká Dešťovka pro obce v Operačním programu Životní prostředí (dotační výzva č. 119). V ní je aktuálně k dispozici jedna miliarda korun. Peníze mohou obce použít na vybudování podzemních vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovacích pásů, poldrů, výstavbu zelených vegetačních střech nebo jednoduše na přeměnu nepropustných povrchů v propustné.

Starost o vodu, nejen v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, je součástí i dalších dotačních výzev, ať už z Operačního programu Životní prostředí, nebo z Národního programu Životní prostředí. Jedná se o podporu široké škály opatření – od oživování zeleně vodními prvky přes nové zdroje vody až po revitalizace řek a vytváření tůní a mokřadů.

Voda bude tématem nejenom tohoto dne, ale i letoška a dalších let. V době klimatické změny je třeba hledat řešení, která zajistí dostatek vody. Jaká to jsou, se můžete přijít inspirovat na cyklus bezplatných seminářů Využívání srážkové vody v obcích, které proběhnou 27. března v Praze, 4. dubna v Ostravě a 11. dubna v Brně. Více informací o seminářích naleznete v pozvánce.

Prohlédněte si mapu projektů, které byly realizovány díky dotační podpoře resortu životního prostředí a pomáhají v boji se suchem.