Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů

Dotací podpoříme i výsadbu menších stromů

Oblékněte své město do zelené. Výsadba listnatých stromů na veřejných prostranstvích je podporována dotacemi rezortu MŽP. Foto: archiv SFŽP ČR
14.11.2019
Aktualizovali jsme program na komunitní výsadbu listnatých stromů. Nově se rozšířila podpora na sazenice stromů s výškou od 121 cm  a současně došlo ke zpřesnění, že do žádostí o podporu lze zahrnout také stromy ovocné. Úpravy jsou platné od 13. listopadu 2019.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů byl vyhlášen letos v říjnu. Ministerstvo životního prostředí v něm nabídlo celkem 100 milionů korun na výsadbu stanovištně vhodných listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí. Program je určen širokému spektru žadatelů, spolkům a komunitám, obcím, firmám i fyzických osobám. Důraz klade na dobrovolnické zapojení veřejnosti do výsadby i následné péče. Z programu je možné získat na nákup sazenic, potřebného materiálu i následnou péči příspěvek od 20 do 250 tisíc korun.

Aktuální změny se dotkly podpory sazenic a materiálu k jejich výsadbě. Došlo ke zpřesnění, že se podpora vztahuje také na stromy ovocné a přibyla podpora až 1 500 korun na sazenice se vzrůstem od 121 cm bez ohledu na obvod kmene. Stejnou částkou je podporován i nadále nákup stromků s obvodem 8–10 cm. Parametry sazenic v dalších kategoriích zůstávají beze změny. Sazenice listnatého stromu i stromu ovocného s obvodem 10–12 cm je dotována částkou 3 000 korun za kus, sazenice  s obvodem více jak 12 cm pak částkou 4 000 korun (viz tabulka níže).

Kromě nákupu stromů a příslušného materiálu přispívá program na technologie zavlažování (1 000 Kč/kus), na zajištění odborného posudku a dozoru (až 50 000 Kč) a související publicitu (500 Kč). Naopak do nákladů není možné zahrnout mobiliář nebo práce spojené s výsadbou, které žadatel zajišťuje dobrovolnicky.

Dotační program na komunitní výsadbu stromů byl otevřen před měsícem, 14. října 2019, a od té doby jej provází mimořádný zájem. Státní fond životního prostředí ČR přijal k dnešnímu dni 123 žádostí na částku téměř 23 milionů korun a stovky dalších eviduje v systému jako rozpracované.

O dotace mohou zájemci žádat prostřednictvím elektronického systému AIS SFŽP ČR průběžně až do 31. srpna 2020, nebo do vyčerpání prostředků. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.

Program podporuje celonárodní inciativu Ministerstva životního prostředí a Nadace Partnerství Sázíme budoucnost.

Bližší informace a text výzvy

Tab. Výše příspěvku na pořízení stromu a závlahy

Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy
Listnatý/ovocný strom, prostokořenný, špičák1 (od 121 cm)

Listnatý/ovocný strom, odrostek2 (121-250 cm)

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm

1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks

Pozn.

1) Špičák – jednovýhonový tvar listnatého stromu bez koruny (ČSN 46 4902)

2) Odrostek – rostlina vypěstovaná minimálně dvounásobným školkováním, podřezáváním kořenů, nebo přesazením do obalu, popřípadě kombinací, s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm a tvarovanou korunou (ČSN 48 2115)