Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2019: Bezúročné půjčky na výměnu kotlů

5.2.2019
Příjem žádostí: 6.2.2019 - 29.11.2019 Alokace: 740 000 000  Kč
Pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Prostředky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky a zároveň jako dotační podpora obcím na projekty zlepšující životní prostředí.

Na co je příspěvek určen

 1. Předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech – formou zvýhodněné půjčky fyzickým osobám poskytované žadatelem (obcí)
 2. Obcím a městům na realizaci vlastních adaptačních projektů na změnu klimatu a ke snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti, dosahování úspor energie a dalších opatření.

Část podpory je pro žadatele určena na zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů (akceptováno bude zajištění dodavatelem či vlastními pracovníky).

Podrobné podmínky jsou uvedeny v textu výzvy.

Kdo může žádat

Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Výše příspěvku

 • Za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva splňující podmínky Programu: 150–200 tis. Kč (dle typu).
 • U adaptačních projektů realizovaných obcemi: 80–90 % ze způsobilých výdajů

Alokace

740 milionů Kč

Částka je rozdělena dle jednotlivých krajů:

 • 500 mil. Kč pro žádosti z Moravskoslezského kraje
 • 170 mil. Kč pro žádosti z Ústeckého kraje
 • 70 mil. Kč pro žádosti z Karlovarského kraje

Termíny podání žádostí

 • Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 (nebo do vyčerpání alokace)
 • Dokončení výměn nevyhovujících kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021
 • Dokončení projektů realizovaných žadatelem: 28. 2. 2023

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Karlovarský kraj

Ing. Lenka Lásková, projektová manažerka KP Karlovy Vary, tel.: + 420 359 807 200, email: lenka.laskova@sfzp.cz

Moravskoslezský kraj

Ing. Jana Dvořák, projektová manažerka KP Ostrava, tel.: + 420 595 198 437, email: jana.dvorak@sfzp.cz

Ústecký kraj

Ing. Jana Choutková, vedoucí oddělení Severozápad, tel.: + 420 475 205 598, email: jana.choutkova@sfzp.cz

Dokumenty k výzvě