Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace

Ekologicky zlikvidované vraky aut podpoří 50milionová dotace

10.04.2024
Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných surovin z autovraků připraveno 50 milionů korun. Příspěvky se vztahují na vozidla odevzdaná v letošním roce.

Aktuální výzva navazuje na dotační podporu pro zpracovatele starých aut z předchozích let. Cílem je podpořit ekologické zpracování autovraků, jejich další materiálové a energetické využití a vrátit tak do oběhu znovu získané suroviny jako sklo, plast, textilie, pneumatiky a další.

O peníze na ekologickou likvidaci mohou žádat právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky) podle odpovídajících zákonů. V případě řádného odevzdání vybraných komodit získají podporu 200 korun za zpracované vozidlo s ukončenou životností. K dotaci navíc obdrží dotační bonus podle typu materiálu (u pneumatik, plastů a textilií ve výši 250 Kč, u skla 150 Kč), pokud bude komodita odevzdaná k materiálovému využití na výrobu produktu, který přestane být odpadem..

Výzvu vypisujeme pro autovraky odevzdané v roce 2024. Zpracovatelé budou podávat stejně jako v předchozích výzvách žádosti vždy ex-post od ledna do konce března 2025,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o poskytnutí podpory bude Fond přijímat od 6. ledna 2025 do 31. března 2025. Výzva je vyhlášena v Národním programu Životní prostředí a financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Dokumenty k výzvě 4/2024