Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > K výměně kotle pomůžou kotlíkové dotace i půjčky

K výměně kotle pomůžou kotlíkové dotace i půjčky

Kotel na pelety
15.04.2019
Třetí vlna kotlíkových dotací se čile rozbíhá, dotační výzvy postupně vyhlašují první kraje. K novému kotli letos nově vedle dotací domácnostem pomůžou i bezúročné „kotlíkové půjčky“. Jako novinku je od února nabízí Státní fond životního prostředí ČR obcím a městům ve třech krajích – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. Cesta k novému ekologickému kotli nebyla nikdy snadnější.

„V pilotní fázi máme pro občany tří nejvíce znevýhodněných krajů připraveno na kotlíkové půjčky 740 milionů korun. K výměně starého kotle tak chceme přimět i nízkopříjmové domácnosti z ekonomicky slabších krajů. Ve dvou z nich je zároveň kvalita ovzduší dlouhodobě nevyhovující,“ vysvětluje Richard Brabec, ministr životního prostředí. Nejvyšší částku, 500 milionů korun, pošle ministerstvo do Moravskoslezského kraje, zbytek rozdělí mezi Karlovarský a Ústecký kraj. Na rozdíl od kotlíkových dotací, které vyplácí krajské úřady, budou půjčky občanům zprostředkovávat městské a obecní úřady.

„S principem kotlíkových půjček jsme zástupce obcí seznámili již v březnu na seminářích v krajích, zájem byl opravdu veliký. Dorazilo více než 450 zástupců obcí, jen 230 jich bylo z Moravskoslezského kraje. O zapojení do programu vážně uvažují dvě třetiny ze všech účastníků seminářů,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že Fond již přijal první žádosti o peníze na půjčky.

„K dnešnímu dni si obce požádaly již o 30 milionů, prostředků je tedy zatím dostatek. Žádosti na financování půjček mohou starostové podávat sice až do 29. listopadu, ale s podáním by raději neměli otálet,“ upozorňuje Petr Valdman a dodává, že další kolo seminářů o kotlíkových půjčkách odstartuje již 18. dubna v Ostravě, pokračovat bude 24. dubna v Ústí nad Labem a 29. dubna v Karlových Varech. Registrováno je aktuálně na 250 zástupců obcí a další zájemci se mohou průběžně hlásit.

Pokud se obec chce do projektu kotlíkových půjček zapojit, je úkolem starostů nejprve zjistit faktický zájem o půjčky mezi občany. Poté obec požádá o konkrétní finanční částku Státní fond životního prostředí ČR. Peníze jsou určené pouze na financování výměny starých kotlů na tuhá paliva za nová, nízkoemisní zařízení, podpořená současně z kotlíkové dotace. Domácnosti tedy nemusí mít dopředu našetřenou ani korunu. Agendu kotlíkových půjček budou na obecních úřadech zajišťovat vyškolení kotlíkoví specialisté, kteří žadatelům současně pomohou s administrativou kotlíkové dotace. Velkou výhodou pro obce zapojené do programu je ale nejen to, že přispějí ke zdravějšímu ovzduší ve svém okolí. Peníze z půjček, které žadatelé po výměně kotle obci vrátí, si může obec navíc ponechat a využít je na uskutečnění svých projektů v oblasti životního prostředí.

„Peníze mohou obce použít na financování projektů zaměřených zejména na energetické úspory, tedy na výstavbu či zateplení veřejných budov a pořízení obnovitelných zdrojů energie, dále na hospodaření se srážkovou vodou nebo výsadbu městské zeleně. Pokud na takové projekty už nyní čerpají dotaci z Operačního programu Životní prostředí, nebo teprve připravují žádost, mohou finance použít na jejich dofinancování, a to až do 100 % celkových způsobilých výdajů,“ upřesňuje Petr Valdman.

Podle ministra Richarda Brabce je program výzvou zejména pro všechny domácnosti z dotčených krajů, které stále topí v zastaralých kotlích na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy  a z důvodu nedostatku peněz se o kotlíkové dotace a výměnu kotle nezajímaly. Provoz těchto kotlů budou muset totiž ukončit v září 2022.

Kotlíkové půjčky – podklady pro obce