Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

02.04.2024
Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.

Z Národního programu Životní prostředí investujeme do této oblasti pravidelně. Od roku 2016 jsme vyhlásili již 4 výzvy v souhrnu za 170 milionů korun. Nyní mají šanci získat finanční injekci na nákladná ozdravná opatření další znečišťovatelé, jimž se i přes snahu dosud nepodařilo emise odstranit,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Z aktuální dotační výzvy můžeme pomoci dalším podnikům, ať jsou to elektrárny, sklárny, cukrovary, lakovny, zpracovatelé potravin, bioplynky či například provozovatelé čistíren odpadních vod. Důležité je, aby investice měla reálný přínos pro životní prostředí, kvalitu života lidí a jejich zdraví.

 

O peníze mohou požádat obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby podnikající, ale i obce, kraje, výzkumné organizace a další subjekty. Oprávněnými příjemci jsou vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší. Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc až do 10 milionů korun na jeden projekt. Mezi uznatelné náklady mohou producenti zahrnout jak výdaje na nákup zařízení, tak jeho instalaci, ale i na přípravu projektu nebo jeho zkušební provoz.

S dotační podporou je možné pořídit technologie na snížení vypouštění vybraných těžkých kovů, konkrétně olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti, jako jsou například tkaninové filtry. Požádat o podporu je také možné na zařízení či provedení změn technologických postupů, které sníží emise pachových látek. Sem se například řadí opatření jako zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu přes biofiltry, plazmové čištění, mokrou vypírku a další technologická řešení.

Příjem žádostí se otevře 6. května 2024 a potrvá do 5. května 2025, nejpozději však do vyčerpání třicetimilionové alokace.

Dokumenty k výzvě