Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Krajské plány proti suchu podpoří stát příspěvkem

Krajské plány proti suchu podpoří stát příspěvkem

29.06.2021
Kraje mají povinnost vypracovat plány proti suchu. Na jejich vyhotovení přispěje samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí.

Loni poslanci schválili novelu vodního zákona, díky které bude Česko lépe zvládat kritické stavy sucha. Sucho spolu s povodněmi jsou důsledkem probíhající klimatické změny, na níž je třeba se adaptovat a z pozice státu operativně reagovat.

Změna zákona umožňuje mimo jiné vytvoření komisí v jednotlivých krajích, které na základě nově pořízených plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody budou moci vyhlašovat „stav nedostatku vody“ a uplatnit určitá omezení pro užívání vody, například pro zalévání nebo napouštění bazénů. Základním operativním dokumentem pro zvládání sucha jsou Plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, které na úrovni všech krajů zpracovávají krajské úřady a na úrovni celé České republiky společně Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Na podporu vytvoření „plánů pro sucho“ vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí novou dotační výzvu v Národním programu Životní prostředí. Pro kraje, které jako jediné mohou o peníze žádat, je připraveno 9,1 milionu korun. „Maximální výše podpory na jeden projekt je 650 tisíc korun a představuje maximálně 30 procent z celkových způsobilých výdajů,“ popisuje náležitosti výzvy ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Jedná se o pilotní výzvu, která je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.

Žádosti je možné podávat od 28. června do 29. října 2021. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. ledna 2023.


Co by měl plán obsahovat

Základní část
Měla by obsahovat především údaje potřebné pro zvládání sucha v daném území, charakteristiku území, popis vodních zdrojů včetně záložních a jejich případné zastupitelnosti, popis úpravy, dopravy, převodů vody a zásobování vodou, seznam a popis technických zařízení využitelných k řešení stavu nedostatku vody, seznam uživatelů vody významných pro dané území, seznam povolených nakládání s vodami významněji ovlivňujících množství a jakost vod, popis rizik sucha a místní limity a kritéria pro vyhlášení stavu nedostatku vody.

Operativní část
Součástí operativní části plánů by měl být seznam orgánů veřejné moci a osob podílejících se na zvládání sucha a stavu nedostatku vody, popis činností, které vykonávají, popis přenosu informací, priority zásobování, návrh postupů pro zvládání sucha a opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody.


Dokumenty k výzvě

Veškeré informace naleznete v dokumentech na stránce Výzva č. 3/2021: Plány pro sucho