Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2021: Plány pro sucho

18.6.2021
Příjem žádostí: 28.6.2021 - 29.10.2021 Alokace: 9 100 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR rozdělí krajům 9,1 mil. korun. Cílem výzvy je zlepšení a optimalizace hospodaření s pitnou vodou při zvládání sucha a stavu nedostatku vody prostřednictvím Plánů pro zvládání sucha pro rozhodování komisí pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je zpracování Plánu pro sucho vztahující se k jednotlivým územím krajů dle novely vodního zákona č. 544/2020 Sb. Cílem je urychlit realizaci závazných a podpůrných opatření pro operativní zvládání stavu nedostatku vody, která vyplývají z Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky.

Kdo může žádat

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat kraje.

Výše příspěvku

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 650 tis. Kč.

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 28. 6. 2021, 10:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 29. 10. 2021, 14:00 hod.

Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 1. 2023

Kontakty

Dokumenty ke stažení