Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 13/2016: Udržitelná městská doprava a mobilita

10.11.2016
Příjem žádostí: 10.11.2016 - 31.3.2017 Alokace: 100 000 000  Kč
Dotace jsou určeny zejména obcím, krajům a společnostem vlastněným obcemi a kraji na podporu alternativních způsobů dopravy, tedy na nákup nových nebo nově přestavených vozidel s alternativním pohonem CNG, plug-in hybrid nebo elektromobil.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes vyhlašují novou výzvu k příjmu žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí zaměřenou na udržitelnou městskou dopravu a mobilitu.

Cílem vyhlášené 13. výzvy Národního programu Životní prostředí je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí zejména snížením emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Oprávněnými příjemci dotace jsou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji, případně některé spolky. Na pilotní výzvu putuje 100 milionů korun v poměru 80 miliónů korun pro vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil a 20 milionů korun pro vozidla s pohonem CNG. Žádosti jsou přijímány od 10. listopadu 2016 do 31. března 2017 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Podpora je určena pro všechna nová homologovaná vozidla s alternativním pohonem v ČR (podpořeno může být i nové přestavěné vozidlo na CNG, splňuje-li všechny podmínky při homologaci pro vozidla s alternativním pohonem). V případě vozidla přestavěného na CNG musí toto vozidlo splňovat emisní normu EURO 6.

Maximální ani minimální výše podpory v rámci jedné žádosti není stanovena, je ovšem stanoven limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, a to fixní částkou dle typu vozidla a jeho pohonu. Prokáže-li žadatel ekologickou likvidaci starého vozidla emisní třídy EURO 3 a nižší, má nárok na fixní bonus 10 tisíc korun za každé zlikvidované vozidlo, které bude nahrazeno novým vozidlem s alternativním pohonem.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2018.