Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II

7.8.2017
Příjem žádostí: 7.9.2017 - 11.10.2021 Alokace: 440 000 000  Kč
V druhém kole dotačního programu Dešťovka mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno 440 milionů korun.

Na co můžete získat příspěvek

  1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
  2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
  3. Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na čištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Rychlé odkazy:

www.dotacedestovka.cz – podrobné informace o jednotlivých podporovaných oblastech

Dokumenty ke stažení

Jak požádat o dotaci krok za krokem

Základní novinky v programu od 1. 10. 2018

  • O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).
  • Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
  • Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
  • Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
  • Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
  • K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby ani doklad o právní subjektivitě, novostavba však musí být pro čerpání dotace řádně dokončena. Navíc je nutné přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Kdo může žádat

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace

Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jak požádat o dotaci krok za krokem

Přečtěte si podrobnější návod.

Nejčastější dotazy

Co vás nejvíce zajímá? Odpovědi na praktické otázky ohledně dotací z programu Dešťovka naleznete na stránce Často kladené dotazy webu dotacedestovka.cz.

Dokumenty ke stažení

Text výzvy

Formuláře

Vzorové dokumenty

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Směrnice MŽP

Ostatní dokumenty

Kde vám poradí?

www.dotacedestovka.cz

Podat žádost