Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 12/2017: Dešťovka II

7.8.2017
Příjem žádostí: 7.9.2017 - do vyčerpání alokace Alokace: 240 000 000  Kč
Ve čtvrtek 7. září 2017 odstartovalo druhé kolo dotačního programu Dešťovka, tentokrát s dvojnásobnou alokací a pro občany s komfortnější administrativou. Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů mají příležitost získat až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno je 240 milionů korun.

Na co můžete získat příspěvek

Dotaci až 50 procent lze využít na tři typy projektů:

  1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
  2. akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti,
  3. zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady je dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Dotace na druhý, kombinovaný systém, který využívá srážkovou vodu nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety je určen stavebníkům a majitelům domů již po celé ČR. V něm může dotace dosáhnout maximální výše 65 tisíc korun. Stejně tak třetí varianta dotace na systém na recyklaci přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody či bez je plošně bez omezení a může se vyšplhat až 105 tisíc korun.

Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete na:
www.dotacedestovka.cz

Novinky v programu Dešťovka II

Oproti první výzvě se rozpočet dělí na dvě poloviny. Jedna jde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, aby se dotace dostali více lidem z oblastí, kde je nedostatek vody kritický. Druhých 120 milionů korun je určeno pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo pěti dnů to nyní bude až třicet.

Po zkušenostech z první výzvy došlo k upřesnění definice tzv. suchých obcí. I nadále platí, že se do suchých oblastí zařazují obce, které musely od roku 2014 zajistit pro své občany zásobování pitnou vodou cisternami, nebo zakázaly používat vodu na zalévání či napouštění bazénů, a to opakovaně minimálně ve dvou letech, či dlouhodobě minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce. Nově se na seznam dostávají také ty obce, které zákaz nevyhlásily veřejnou vyhláškou, ale jen například obecním rozhlasem či rozesláním hromadného e-mailu, a také obce bez veřejného vodovodu, kde starostové rovněž vyzvali občany k šetření s vodou.

Stejně jako v případě první výzvy platí, že pokud bude chtít majitel domu využívat dešťovou vodu i ke splachování toalet a je připojen na kanalizační síť, musí se s provozovatelem kanalizace domluvit na podmínkách plateb za stočné a toto potvrzení doložit ještě před vyplacením podpory. Na druhou stranu se mu sníží náklady na vodné, takže bude splachovat rozhodně levněji a ještě bude šetřit pitnou vodu.

Kritéria pro udělení dotace v suchých oblastech

Dotace na nejjednodušší systém na zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady se uděluje v obcích, ve kterých bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií):

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích;
  • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech;
  • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem…) dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Tuto skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty. V případě, že je obec uvedena v seznamu prověřených obcí, není již nutné tuto skutečnost dokládat.

Seznam suchých obcí

Seznam je průběžně aktualizován a slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti. Pokud svoji obec v seznamu nenajdete, doporučujeme ověřit tuto skutečnost na obecním úřadu, a doložit ji k žádosti individuálně, třeba potvrzením od starosty nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty.

V případě, že vaše obec je v seznamu prověřených obcí na webových stránkách programu uvedena, nemusíte již tuto skutečnost Fondu dokládat.

Nejčastější dotazy

Co vás nejvíce zajímá? Odpovědi na praktické otázky ohledně dotací z programu Dešťovka naleznete na stránce Často kladené dotazy webu dotacedestovka.cz.

Kontakty

Žadatelé se mohou se svými dotazy obrátit na pracovníky krajských pracovišť Fondu, využít lze e-mailovou nebo telefonní či osobní konzultaci (v úředních hodinách). Aktuální seznam krajských pracovišť včetně kontaktů a rozpisu úředních hodin je uveden na webových stránkách www.dotacedestovka.cz a www.sfzp.cz.

Pro obecné dotazy je každý pracovní den od 7:30 do 16:00 k dispozici také bezplatná telefonní informační linka 800 260 500.

Dokumenty ke stažení

Text výzvy

Formuláře

Vzorové dokumenty

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Směrnice MŽP

Ostatní dokumenty

Kde vám poradí?

www.dotacedestovka.cz

Podat žádost