Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace

27.7.2018
Příjem žádostí: 30.7.2018 - 31.10.2018 Alokace: 100 000 000  Kč
Aby Česko dokázalo lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, potřebuje tzv. ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí. Na inovativní projekty můžete nyní získat dotaci.

Na co můžete dotaci získat

Podpořeny budou inovativní a demonstrační projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

Kdo může žádat

  • Obce
  • Kraje
  • Právnické osoby, které splní podmínky této Výzvy

Výše příspěvku

Výše podpory na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 200 tisíc až 20 milionů korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů a to ve výši 75 %.

Termíny podávání žádostí

Výzva je rozdělena na 2 kola. V 1. kole mohou žadatelé předkládat projektové fiše v termínech od 30. července 2018 do 31. října 2018.

Ve 2. kole budou vybraní žadatelé vyzváni k podání žádosti o dotaci, kterou budou muset předložit nejpozději do 6 měsíců od vyzvání.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz

Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení