Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků

20.12.2019
Příjem žádostí: 4.1.2021 - 31.3.2022 Alokace: 80 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí dá 80 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za komodity odevzdané v roce 2020 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem roku 2021.

Žádosti o podporu pro komodity odevzdané v roce 2020 je možno podat od 1. června do 30. června 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Žádosti o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2021 bude možné podávat od 3. ledna 2022. Celková alokace je navýšena na 40 mil. Kč.

 

Na co můžete dotaci získat

Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s  materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021.

Kdo může žádat

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).

Výše příspěvku

Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

  A.      B.      C.     
Odpad (komodita) odevzdaný k využití Typ využití Množství odpadů (komodit) stanovené na jeden autovrak Výše podpory za množství odpadů (komodit)
dle sloupce B
Pneumatiky Materiálové 20 kg 200 Kč
Sklo (lepené, zadní a boční) Materiálové 25 kg 150 Kč
Plasty Materiálové,

energetické

35kg* 250 Kč
Textilie Materiálové, energetické 20 kg 150 Kč

* Z každých odevzdaných 35 kg plastů je nutné odevzdat alespoň 15 kg k materiálovému využití. V případě, že nebude tato podmínka splněna, bude podpora úměrně snížena dle počtu zpracovaných autovraků, které splňují výše uvedené podmínky.

Termíny

  • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2020 je možno v obnoveném příjmu podat od 1. června 2021 do 30. června 2021, nebo do vyčerpání alokace.
  • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2021 je možno podat od 3. ledna 2022 do 31. března 2022, nebo do vyčerpání alokace.

Povinná publicita projektu

Příjemci podpory jsou povinni informovat o realizaci projektu prostřednictvím webových stránek žadatele. V případě, že žadatel webovými stránkami nedisponuje, je povinen  informovat veřejnost formou plakátu o velikosti A3, který bude umístěn na vhodném, veřejně dostupném místě. Podklady pro výrobu plakátu budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Bc. Lucie Březinová, projektová manažerka, Odbor realizace Národních programů, tel: 267 994 619, 704 846 827, e-mail: lucie.brezinova@sfzp.cz

  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, Odbor realizace Národních programů, tel.: 267 994 673, 731 499 044, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení