Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků

20.12.2019
Příjem žádostí: 4.1.2021 - 31.3.2022 Alokace: 50 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí dá 50 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za komodity odevzdané v roce 2020 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem roku 2021.

Na co můžete dotaci získat

Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s  materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021.

Kdo může žádat

Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).

Výše příspěvku

Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.

  A.      B.      C.     
Odpad (komodita) odevzdaný k využití Typ využití Množství odpadů (komodit) stanovené na jeden autovrak Výše podpory za množství odpadů (komodit)
dle sloupce B
Pneumatiky Materiálové 20 kg 200 Kč
Sklo (lepené, zadní a boční) Materiálové 25 kg 150 Kč
Plasty Materiálové,

energetické

35kg* 250 Kč
Textilie Materiálové, energetické 20 kg 150 Kč

* Z každých odevzdaných 35 kg plastů je nutné odevzdat alespoň 15 kg k materiálovému využití. V případě, že nebude tato podmínka splněna, bude podpora úměrně snížena dle počtu zpracovaných autovraků, které splňují výše uvedené podmínky.

Termíny

  • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2020 je možno podat od 4. ledna 2021 do 31. března 2021.
  • Žádost o poskytnutí podpory za komodity odevzdané v roce 2021 je možno podat od 3. ledna 2022 do 31. března 2022.

Povinná publicita projektu

Příjemci podpory jsou povinni informovat o realizaci projektu prostřednictvím webových stránek žadatele. V případě, že žadatel webovými stránkami nedisponuje, je povinen  informovat veřejnost formou plakátu o velikosti A3, který bude umístěn na vhodném, veřejně dostupném místě. Podklady pro výrobu plakátu budou žadateli na jeho žádost zpracovány Samostatným oddělením komunikace SFŽP ČR, e-mail: eva.stanglova@sfzp.cz.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • Sylvie Zahrádková, projektová manažerka, Odbor realizace Národních programů, tel: 267 994 474, e-mail: sylvie.zahradkova@sfzp.cz
  • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III, Odbor realizace Národních programů, tel.:  267 994 673,  e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení