Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 2/2020: Záchranná centra

10.7.2020
Příjem žádostí: 1.9.2020 - 30.11.2020 Alokace: 20 000 000  Kč
Až 90procentní dotaci získají zoologické zahrady s licencí a záchranná centra CITES na rozšíření chovných kapacit pro péči o zabavené chráněné druhy živočichů (velké šelmy).

Na co můžete dotaci získat

Vybudování chovných kapacit pro péči o velké šelmy, které jsou zadrženy, zajištěny či zabaveny a péče o ně náleží Ministerstvu životního prostředí, a to v rámci zoologických zahrad s licencí a záchranných center CITES.

Velkými šelmami se rozumí:

  • z čeledi kočkovitých z podčeledi velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,
  • z čeledi kočkovitých z podčeledi malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor), rod rys (Lynx) a gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),
  • z čeledi medvědovití (Ursidae) druh medvěd hnědý (Ursus arctos),
  • z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus).

Kdo může žádat

  • Zoologické zahrady s licencí podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad;
  • Záchranná centra CITES podle § 29b zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů.

Výše příspěvku

500 tis. – 10 mil. Kč

Maximální výše celkové podpory činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2020 do 14:00 hod.
Realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2024

Výzva je jednokolová soutěžní.

Podmínky pro získání dotace

  • Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
  • V každém kraji může být podpořena pouze jedna žádost.
  •  Vybudovaná chovná zařízení, objekty a jejich vybavení, musí splňovat minimální standardy pro chov vyjmenovaných druhů šelem podle Přílohy č. 1 této výzvy.

Kompletní podmínky najdete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Žádosti jse podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Dokumenty ke stažení