Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 4/2020: Veřejné osvětlení v CHKO

28.8.2020
Příjem žádostí: 1.9.2020 - 15.11.2020 Alokace: 30 000 000  Kč
Dotační výzva podporuje snížení světelného znečištění. Příspěvek až 2 miliony korun je určen obcím v chráněných krajinných oblastech na rekonstrukci veřejného osvětlení. Díky dotaci obce pořídí zdravější a úspornější svítidla, omezí tak negativní vliv světelného smogu na přírodu i zdraví obyvatel a zároveň uspoří výdaje za energie.

Na co můžete získat dotaci

Na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc (seznam obcí v příloze č. 1).

Kdo může žádat

Vlastníci nebo provozovatelé soustavy veřejného osvětlení:

  • Obce a městské části
  • Příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
  • Obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části

Seznam obcí v CHKO

Výše příspěvku

Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2020
Ukončení příjmu žádostí: 15. 11. 2020
Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 12. 2023

Výzva je vyhlášena jako jednokolová soutěžní.

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR). Pro podání žádosti v prostředí AIS SFŽP je nutné mít zřízenu datovou schránku nebo kvalifikovaný certifikát.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení