Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Obnova zeleně

16.7.2021
Příjem žádostí: 16.7.2021 - 30.11.2023 Alokace: 100 000 000  Kč
Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Kdo může žádat

Obce a kraje (Jihomoravský, Ústecký). Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Výše příspěvku

  • 100 tis. – 15 mil. Kč na jeden projekt
  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Podklady k doložení dokončení realizace projektu musí být doloženy nejpozději do 31. 12. 2027.

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 16. 7. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

100 mil. Kč

Kontakty

  • call centrum SFŽP ČR: bezplatné telefonní číslo 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00) nebo e-mail: dotazy@sfzp.cz
  • obecná konzultantka: Ing. Monika Špačková, tel.: 606 586 388, e-mail: monika.spackova@sfzp.cz
  • odborná konzultantka: Mgr. Lucie Vorlová, DiS., tel.: 731 499 047, e-mail: lucie.vorlova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení