Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2021: Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

30.9.2021
Příjem žádostí: 1.11.2021 - 31.12.2023 Alokace: 95 500 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo 95,5 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Prostředky jsou určeny resortním organizacím Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a správám národních parků, které ze zákona zajišťují výkupy s cílem zlepšit ochranu a péči o nejcennější přírodní lokality.

Na co můžete dotaci získat

Výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech, včetně území navržených a oznámených k vyhlášení.

Kdo může žádat

  • Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Správa Národního parku České Švýcarsko
  • Správa Krkonošského národního parku
  • Správa Národního parku Podyjí
  • Správa Národního parku Šumava

Výše podpory

100 % z celkových způsobilých výdajů na projekt

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace
  • ukončení realizace podpořeného projektu: do 31. 12. 2029

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

95,5 mil. Kč

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Dokumenty k výzvě