Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Ode dneška jsou k dispozici peníze na ekologicky šetrnější likvidaci hraboše polního

Ode dneška jsou k dispozici peníze na ekologicky šetrnější likvidaci hraboše polního

06.03.2023
Od 6. března mohou zemědělci žádat o prostředky na vícenáklady spojené s cílenou aplikací přípravku proti hrabošům (rodenticidů) přímo do nor. Připraveno je 40 milionů korun, které vystačí na ošetření zhruba 80 tisíc hektarů půdy. Cílem je pokrýt zvýšené náklady na boj s přemnoženými škůdci a současně ochránit životní prostředí, zejména zabránit úhynu jiných živočichů.

Dotační výzva je vyhlášena z Národního programu Životní prostředí a vztahuje se na oblasti s kalamitním výskytem hraboše polního (potvrzeném ÚKZÚZ) kromě chráněných území, jako jsou národní parky, CHKO, přírodní rezervace apod. a území s prokázaným výskytem zvláště chráněných druhů.

Výše příspěvku je stanovena na 500 Kč na hektar ošetřené plochy. Požádat o něj mohou podnikatelé v zemědělství, kteří aplikaci přípravku provedou v souladu s nařízením ÚKZÚZ, řádně ji nahlásí a zajistí pracovníkem proškoleným k nakládání s přípravky na ochranu rostlin dle zákona o rostlinolékařské péči. Žadatelé mají současně povinnost po ukončení aplikace rodenticidu provést na pozemcích další preventivní opatření jako je údržba remízků, křovinných pásů a stromořadí či umisťování berliček pro dravé ptáky.

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 6. března od 10:00 elektronicky přes Agendový informační systém (AIS SFŽP ČR) do 21. června 2023 do 17:00 nebo do vyčerpání alokace.

Bližší informace a dokumenty: