Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Národního programu Životní prostředí

Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Národního programu Životní prostředí

30.03.2020
Státní fond životního prostředí ČR připravil v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a přijatými bezpečnostními opatřeními souhrn důležitých informací pro žadatele a příjemce podpory z Národního programu Životní prostředí. Netýká se programu Dešťovka a výzvy číslo 9/2019 na výsadbu stromů.

Žadatelé a příjemci podpory z programu Dešťovka a Výsadba stromů se řídí pokyny uvedenými na této stránce. Pro ostatní dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí platí níže uvedené pokyny.

Fungování Státního fondu životního prostředí ČR

Administrace podaných žádostí o podporu – hodnocení, schvalování žádostí a proplácení dotací probíhá ve standardním režimu.

Krajská pracoviště SFŽP ČR jsou pro osobní návštěvy a konzultace do 19. 4. 2020 uzavřena.

Od 20. 4. je opět obnovena standardní úřední doba pracovišť SFŽP ČR. Žádáme veřejnost, aby ke konzultacím ohledně žádostí a dotačních projektů upřednostnila především telefonické či e-mailové spojení. Osobní konzultace na krajských pobočkách budou umožněny pouze po předchozí domluvě a za dodržení zvýšených hygienických pravidel (ochrana dýchacích cest, povinné rozestupy 2 metry).

Pro komunikaci s projektovými manažery je možné i nadále využívat e-mailové a mobilní telefonní kontakty, případně webová prostředí příslušných informačních systémů. Pokud se vám opakovaně nedaří se spojit s vaším projektovým manažerem, kontaktujte prosím, zástupce sekce řízení Národních programů na telefonním čísle 267 994 221 nebo na e-mailu srnp@sfzp.cz.

Pro obecné dotazy zůstává v provozu bezplatná zelená linka Fondu: 800 260 500, a to v pracovních dnech od 7.30 do 16 hodin.

Možnost osobního podání je plně obnovena na centrále v Praze (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4) i na krajských pracovištích Fondu, a to ve standardních úředních hodinách.

Vliv na harmonogram výzev

Aktuálně se změna týká výzvy č. 10/2019 na podporu nadlimitního čištění komunikací s původním koncem příjmu žádostí připadajícím na 31. března 2020. Příjem žádostí u této výzvy byl prodloužen do 30. června 2020.

Dále vzhledem k charakteru podporovaných opatření a uzavření většiny školských zařízení se prodlužuje lhůta pro realizaci projektů z výzvy č. 13/2017 na podporu ozdravných pobytů o jeden rok, tj. do dubna 2021. Toto prodloužení provedeme automaticky a není potřeba o něj žádat.

Dopad na lhůty

V případě, že následkem aktuální situace nelze některou ze stanovených lhůt splnit, kontaktujte svého projektového manažera s žádostí o prodloužení lhůty. Žádosti o prodloužení budou posuzovány v kontextu podmínek jednotlivých výzev a dalších okolností.

Prosíme žadatele a příjemce, aby pokud je to možné, respektovali standardní lhůty, pomůžete tak udržet plynulost administrace.

Dopad na harmonogram projektu a jeho financování

Případné změny v harmonogramu realizace a financování podporovaných opatření budou řešeny individuálně na úrovni každého projektu. Zásadní změny v harmonogramu realizace projektu či jeho financování doporučujeme vždy konzultovat se svým projektovým manažerem.

Dopad na rozsah projektu (účel, indikátory, přínosy)

Pokud aktuální situace brání realizaci projektu v původně schváleném rozsahu či lhůtách, můžete požádat o změnu projektu. Žádosti o změnu projektu budou posuzovány individuálně dle konkrétní situace a pravidel dané výzvy. Změny projektu, které mají dopad na jeho původní účel, snižují indikátory či přínosy projektu, konzultujte co nejdříve se svým projektovým manažerem.

Způsob komunikace se SFŽP ČR

U žádostí administrovaných v prostředí Agendového informačního systému (AIS SFŽP ČR) využijte možností informačního systému např. elektronické nástěnky u příslušné žádosti či rozhraní pro vkládání dokumentů.

V případě ostatních žádostí doporučujeme, pokud je to možné, komunikovat elektronicky, a to zasláním podkladů (např. k žádosti o platbu, ke smlouvě o poskytnutí podpory atd.) a samotné zprávy na e-mailovou adresu příslušného projektového manažera či elektronické podatelny nebo prostřednictvím datové schránky.

Podklady lze zasílat:

  • Prostřednictvím AIS SFŽP ČR (pouze u žádostí administrovaných v prostředí tohoto IS).
  • E-mailem – na adresu příslušného projektového manažera.
  • E-mailem – na adresu elektronické podatelny SFŽP ČR epodatelna@sfzp.cz.
  • Přes datovou schránku – IDDS SFŽP ČR („favab6q“).

Kontrolní činnost

Veškeré kontroly na místě realizace podporovaných opatření jsou dočasně pozastaveny. Pozastavení kontrolní činnosti nebude mít zpravidla vliv na průběh financování dotčených žádostí.

Věříme, že námi přijatá opatření vám pomohou lépe překlenout stávající krizové období a umožní řádné dokončení realizace vašich projektů. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů spojených s administrací či realizací projektů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

Veškerá opaření budeme průběžně vyhodnocovat a v závislosti na vývoji situace aktualizovat.