Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 7/2018: Emise ze stacionárních zdrojů

12.10.2018
Příjem žádostí: 15.10.2018 - 28.2.2019 Alokace: 30 000 000  Kč
Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů z průmyslových a dalších provozů je vyhrazeno ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR 30 milionů korun. O dotace mohou firmy, kraje, obce a další subjekty žádat od 15. října 2018.

Na co můžete dotaci získat

 1. Technologie vedoucí ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
 2. Technologie a změny technologických postupů snížující emise pachových látek (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění a další technologická řešení), podpořit lze i primární opatření snížení emisí zápachu.

Kdo může žádat

 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Obce a dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Státní podniky
 • Výzkumné instituce a organizace

Výše příspěvku

100 tisíc až 10 milionů Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt je 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2019

Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 12. 2021

Podmínky pro získání dotace

 • Opatření musí být provedena nad rámec podmínek provozu stanovených zákonem.
 • Technologie snižující emise těžkých kovů musí garantovat snížení minimálně o 60 %.
 • Technologie snižující emise pachových látek musí garantovat snížení minimálně o 40 %.
 • Pro získání dotace na snížení emisí pachových látek musí být evidováno a doloženo alespoň jedno podání stěžovatelů za období od 1. 1. 2012 do dne vyhlášení výzvy (stížnosti, podněty, nebo petice) orgánům státní správy vůči emisi pachových látek ze stacionárního zdroje.

Další podrobnosti v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Andrea Kouřimová, projektová manažerka Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 619, e-mail: andrea.kourimova@sfzp.cz

Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, e-mail: michal.slezák@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Prezentace

Možné budoucí nástroje k prevenci obtěžování zápachem (pdf)