Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

26.2.2021
Příjem žádostí: 15.3.2021 - 31.5.2021 Alokace: 40 000 000  Kč
Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy.

Aktivita 6.1.A – Environmentální vzdělávání a výchova

Na co můžete dotaci získat

Příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akcí celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

Cílové skupiny

 • Školy
 • Veřejná správa
 • Veřejnost

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 3 mil. Kč. Maximální míra podpory: 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita 6.1.B – Tvorba metodik, vzdělávání lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO

Na co můžete dotaci získat

 1. Pořádání odborných konferencí
 2. Pořádání seminářů a kurzů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy (i ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací).
 3. Tvorba a distribuce tištěných a digitálních publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.
 4. Spolupráce s vysokými školami (podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe vysokých škol).
 5. Zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO, síťování, budování kapacit, komunikace.

Cílové skupiny

 • Pedagogové a lektoři EVVO
 • Poskytovatelé EVVO

Výše příspěvku

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tis. až 1,5 mil. Kč. Maximální míra podpory: 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Celková alokace

 • Aktivita 6.1.A – 25 mil. Kč
 • Aktivita 6.1.B – 15 mil. Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 15. 3. 2021 od 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2021
Realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2024

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

 • Ing. Stanislav Vodička, vedoucí oddělení II, tel.: +420 267 994 647, e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
 • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Upozorňujeme na aktualizaci Přílohy č. 5 z důvodu změn týkajících se výše odvodů zdravotního a sociální pojištění u DPČ, platných od 1. 1. 2021.

Přílohu č. 5 a přílohu č. 6 evidujte v jedné souhrnné tabulce, prosím.