Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší

24.3.2021
Příjem žádostí: 15.4.2021 - 30.6.2021 Alokace: 100 000 000  Kč
Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí ČR rozdělí na ochranu a zlepšování kvality ovzduší 100 milionů korun. Cílem je podpořt kraje a obce s rozšířenou působností ve vytvoření Akčního plánu a zřízení místa pro jednoho nového pracovníka za účelem realizace opatření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je urychlení realizace závazných a podpůrných opatření vyplývajících z programů zlepšování kvality ovzduší, a to prostřednictvím zpracování Akčního plánu a jeho následného plnění. Za tímto účelem je možné zřídit jedno nové pracovní místo v rámci příslušného organizačního útvaru.

Kdo může žádat

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat:

  • kraje,
  • obce s rozšířenou působností.

Výše příspěvku

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 15. 4. 2021, 10:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2021, 14:00 hod., nebo vyčerpání alokace
Ukončení realizace podpořených projektů: 31. 12. 2023.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469, mob.: +420 602 266 166, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
Ing. Martin Novosád, vedoucí Oddělení III. Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 673, mob.: +420 731 499 044, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení