Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty

22.7.2021
Příjem žádostí: 2.8.2021 - 8.8.2022 Alokace: 270 000 000  Kč
Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun.

Na co můžete dotaci získat

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

  • pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
  • zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
  • zpracování odborného posudku
  • zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz.

Kdo může žádat

  • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí

Výše příspěvku

  • výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč
  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Termíny

  • zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00
  • ukončení příjmu žádostí: 8. 8. 2022, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Alokovaná částka

270 mil. Kč

Kontakty

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat:

Dokumenty ke stažení