Právě se nacházíte: NPŽP > Aktuality > Městským cyklistům se blýská na lepší časy, MŽP zainvestuje do bikesharingu

Městským cyklistům se blýská na lepší časy, MŽP zainvestuje do bikesharingu

Půjčovaná kola k pohodlné a ekologické dopravě ve městech
19.09.2017
Letošní Evropský týden mobility je v plném proudu. Desítky měst v České republice pořádají osvětové akce na téma čisté mobility a zdravějšího ovzduší. Symbolicky ode dneška se navíc příznivcům městské cyklistiky blýská na lepší časy.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR totiž vyhlašují zcela nový dotační titul na zavedení tzv. bikesharingu – půjčoven jízdních kol na principu sdílení. Připraveno je na ně celkem 20 milionů, stejnou částku navíc rezort posílá i na osvětu v oblasti čisté mobility.

Dvě nově vyhlášené dotační výzvy z Národního programu Životní prostředí mají pomoci snížit negativní dopady automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel ve městech a podpořit všechny možnosti ekologicky šetrné dopravy. Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR v obou výzvách do 31. ledna 2018.

„V souladu s mezirezortním Národním akčním plánem čisté mobility se snažíme soustavně hledat a podporovat opatření, která povedou ke snížení produkce znečisťujících látek z dopravy. Až čtvrtina znečištění ovzduší v České republice pochází totiž právě z dopravy, ve velkých městech a aglomeracích je to dokonce až 50 procent. Navíc od roku 2000 zaznamenáváme strmý narůst automobilové dopravy, což situaci, zvláště v zimních obdobích, ještě zhoršuje,“ uvádí ministr Brabec a dodává: „Zlepšení kvality ovzduší patří k prioritám našeho rezortu. Na protismogová opatření úspěšně posíláme miliardy z evropských fondů, které doplňujeme investicemi z našich národních zdrojů. Z nich přispíváme v oblasti čisté mobility například na zavádění nízkoemisních zón nebo nákup vozidel s alternativním pohonem pro města a obce.“ 

Nově dotované aktivity míří jak na osvětu v oblasti čisté mobility, tak na vznik systému bikesharingu u nás. Příjemci je mohou zároveň propojit s dalšími aktivitami v oblasti udržitelné městské mobility, jakou je například evropská kampaň „Evropský týden mobility“, do které se každoročně od 16. do 22 září zapojuje řada měst a jejímž letošním ústředním tématem jsou právě služby sdílené mobility.

Bikesharing je ‚in‘ a navíc ‚eko‘ 

Celých 20 milionů korun má ministerstvo připraveno pro města, jejich dopravní podniky, ale i soukromé firmy, které vybudují systém půjčování kol fungujících na principu sdílení, tzv. bikesharingu. Systém sdílených jízdních kol slouží k zapůjčení kol ke krátkým cestám a ve světě je na vzestupu. Je založen na tom, že si zájemce u některé z půjčoven či jejich stanic vypůjčí kolo, odjede, kam potřebuje, a kolo zase u nejbližšího stanoviště vrátí. Využívají ho jak místní obyvatelé měst, kterým kolo zkrátí trasu na určitém úseku cesty do práce, tak turisté navštěvující pamětihodnosti a využívající kola delší dobu.

„Jízdní kola mají široké využití a stejně jako v evropských městech také potenciál stát se standardní součástí dopravní infrastruktury. Služby bikesharingu fungují mnohde jako doplňkové řešení dopravní obslužnosti, zejména v centrech měst. Oproti motorové dopravě má bikesharing nespornou výhodu v ekologičnosti i pozitivním dopadu na zdraví lidí, přispívá k bezpečnosti provozu i menší nehodovosti díky snížení počtu aut v ulicích. Zájem o vybudování systémů bikesharingu evidujeme např. v Českých Budějovicích, Pardubicích nebo v Ostravě, ale i v dalších městech. Nový program jsme vytvořili právě na četnou poptávku radnic. Symbolicky ho navíc vyhlašujeme v „Evropském týdnu mobility“, který probíhá v celé Evropě, mimo jiné i ve více než 25 městech po celé ČR,“vysvětluje ministr Brabec.

O dotaci ve výši 250 tisíc až 5 milionů korun, maximálně však do 85 % způsobilých výdajů, se mohou ucházet jak statutární města, tak dopravní podniky a příspěvkové organizace s většinovým podílem města. Dotace je určena ale také firmám, spolkům či neziskovým organizacím, které mají za sebou již zkušenost s provozováním bikesharingu u nás či v zahraničí. Dotované projekty musí pak zrealizovat do 20. prosince 2020.

Z dotací lze spolufinancovat jen komplexní projekty na zavedení či rozšíření bikesharingového systému na území statutárních měst a případně i přilehlých obcí. Podpora se vztahuje na klasická jízdní kola.

Ulice patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě 

Tak by se dalo ve stručnosti shrnout hlavní poselství dotačního titulu, zaměřeného na osvětu v oblasti čisté mobility. „Navazujeme na předchozí výzvu z roku 2015, ve které jsme 16 miliony přispěli na 16 informačních kampaní po celé republice. Lidé se tak mohli seznámit s alternativními formami dopravy na veřejných akcích a diskusích, prostřednictvím elektronických i tištěných médií, na sociálních sítích, jak tomu bylo například v případě úspěšného projektu „Zdravě po Ostravě“. Nyní mají města a kraje opět příležitost využít našeho příspěvku a upozornit občany na negativní dopady automobilové dopravy a motivovat je, aby zkusili jiné, ekologicky šetrnější způsoby dopravy, než je automobil,“uvádí ministr Brabec.

Informační kampaně mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny).

Podpora s alokací 20 milionů korun je určena 14 krajům a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, musí prokázat spolupráci na projektech, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může přitom podat pouze jednu žádost.

Jakou částku mohou hejtmani a starostové získat, upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman: „Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů.“

Žádosti o dotace jak na osvětu v oblasti čisté mobility (č. 11/2017), tak na bikesharing (č. 14/2017) přijímá Státní fond životního prostředí ČR písemnou formou nebo elektronicky přes datovou schránku, a to do 31. ledna 2018. Bližší informace mohou zájemci získat na bezplatné lince SFŽP ČR 800 260 500 nebo na e-mailové adrese dotazy@sfzp.cz.

Více informací k ETM zde
Leták k ETM 2017 ke stažení zde

 

Dokumenty k výzvě č. 11/2017:

Dokumenty k výzvě č. 14/2017: