Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů

31.10.2017
Příjem žádostí: 1.11.2017 - 20.12.2019 Alokace: 20 000 000  Kč
Možnost lépe chránit cenné zdroje podzemní vody mají nyní obce a kraje a další žadatelé, v jejichž katastru se nachází staré a nevyužívané hydrogeologické vrty. Peníze na jejich sanaci poskytne Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotací z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Vyhradilo na ně celkově 20 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

Příspěvky míří na likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý. Jde o hydrogeologické vrty, tedy takové, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, avšak nyní již nejsou potřebné a nejsou ani jinak využitelné. Zároveň představují riziko pro životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod.

Kdo může žádat

O dotace se mohou přihlásit obce, svazky obcí, kraje či státní příspěvkové organizace, které mají takové vrty ve správě, a to od 1. listopadu 2017.

Výše příspěvku

Jeho horní hranice omezena pouze procentem z celkových způsobilých výdajů na projekt, neboť náklady na odstranění jednoho vrtu se mohou podle konkrétní situace pohybovat v řádech desítek či stovek tisíc korun, ale mohou přesáhnout i milion. Dotace může pokrýt až 90 procent investičních nákladů.

Do nich lze zahrnout jak projektovou přípravu a zpracování odborného posudku, tak geologické a technické práce související s vlastní likvidací vrtů.

Další podmínky

  • Dotační výzva s označením 20/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Žádosti bude tedy SFŽP ČR vyřizovat průběžně a příspěvek získají všichni žadatelé, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. listopadu 2017 do 20. prosince 2019, nebo do vyčerpání alokace.
  • Jednou žádostí lze řešit likvidaci jednoho i více vrtů, projekt musí být ukončen do konce roku 2022.

Jak podat žádost

Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu, případně prostřednictvím datové schránky.

Podrobné informace v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
  • Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení