Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů

31.10.2017
Příjem žádostí: 1.11.2017 - 20.12.2019 Alokace: 20 000 000  Kč
Možnost lépe chránit cenné zdroje podzemní vody mají nyní obce a kraje a další žadatelé, v jejichž katastru se nachází staré a nevyužívané hydrogeologické vrty. Peníze na jejich sanaci poskytne Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotací z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Vyhradilo na ně celkově 20 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

Příspěvky míří na likvidaci vrtů, jejichž původce neexistuje nebo není známý. Jde o hydrogeologické vrty, tedy takové, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, avšak nyní již nejsou potřebné a nejsou ani jinak využitelné. Zároveň představují riziko pro životní prostředí, zejména pro jakost či množství podzemních vod.

Kdo může žádat

O dotace se mohou přihlásit obce, svazky obcí, kraje či státní příspěvkové organizace, které mají takové vrty ve správě, a to od 1. listopadu 2017.

Výše příspěvku

Jeho horní hranice omezena pouze procentem z celkových způsobilých výdajů na projekt, neboť náklady na odstranění jednoho vrtu se mohou podle konkrétní situace pohybovat v řádech desítek či stovek tisíc korun, ale mohou přesáhnout i milion. Dotace může pokrýt až 90 procent investičních nákladů.

Do nich lze zahrnout jak projektovou přípravu a zpracování odborného posudku, tak geologické a technické práce související s vlastní likvidací vrtů.

Další podmínky

  • Dotační výzva s označením 20/2017 je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Žádosti bude tedy SFŽP ČR vyřizovat průběžně a příspěvek získají všichni žadatelé, jejichž žádosti splní podmínky dané závaznými dokumenty a kteří doručí žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR písemně či datovou schránkou v termínu od 1. listopadu 2017 do 20. prosince 2019, nebo do vyčerpání alokace.
  • Jednou žádostí lze řešit likvidaci jednoho i více vrtů, projekt musí být ukončen do konce roku 2022.

Podrobné informace v textu výzvy.

Kontaktní osoby pro tuto výzvu

  • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, Státní fond životního prostředí ČR, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz
  • Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení