Právě se nacházíte: NPŽP > Nabídka dotací > Detail výzvy

Výzva č. 8/2018: ČOV a kanalizace

30.8.2018
Příjem žádostí: 1.9.2018 - 1.10.2018 Alokace: 1 700 000 000  Kč
Dotace na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod pro projekty, které byly schváleny a zároveň zařazeny do zásobníku projektů v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Na co můžete dotaci získat

  1. Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
  2. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Výzva je určena pouze pro projekty, které byly podány v rámci 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, splnily podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení, a současně budou zařazeny do zásobníku projektů nejpozději ke dni ukončení této výzvy.

Kdo může žádat

Akceptovaní žadatelé ze 71. výzvy OPŽP a to tyto právní formy:

  • Obce/města
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Příspěvkové organizace
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše příspěvku

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2018

Ukončení příjmu žádostí: 1. 10. 2018

Termín realizace projektů: 31. 12. 2023

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Dokumenty ke stažení